Psychoedukacja

psychoedukacja

Psychoedukacja ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy na temat jego diagnozy, natury zaburzenia, typowych objawów, wpływu czynników biologicznych, stresowych.
W toku psychoterapii stanowi omówienie zależności pomiędzy myślami a emocjami, zachowaniami i stanami wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego oraz roli schematów i zniekształceń poznawczych w nasileniu problemów w funkcjonowaniu w kontekście zgłaszanego przez pacjenta problemu. Umożliwia wprowadzenie terminologii terapii poznawczo-behawioralnej, stworzenie z pacjentem wspólnego języka do określania zjawisk omawianych podczas sesji.