Cennik

cennik

 Usługa  Czas  Cena
 Konsultacja psychologiczna  50 min  150,00 zł
 Poradnictwo psychologiczne  50 min  150,00 zł
 Psychoterapia indywidualna  50 min  150,00 zł
 Interwencja kryzysowa  90 min  200,00 zł
 Grupa wsparcia  60 min  100,00 zł
 Diagnoza psychologiczna

Cena obejmuje:

Wywiad+ badanie (2-3h)+

omówienie wyników


 

 
 Badanie poziomu inteligencji 600,00 zł
 Badanie neuropsychologiczne  600,00 zł
Diagnoza cech osobowości, temperamentu  150,00 zł
 Diagnoza w kierunku zaburzeń osobowości  600,00 zł