Diagnoza psychologiczna

diagnoza

Badanie psychologiczne jest oceną czynności psychicznych i zdrowia psychicznego pacjenta. By lepiej zrozumieć go i postawić diagnozę, psycholog używa takich narzędzi jak : wywiad, obserwacja i testy psychologiczne.

  • Testy psychologiczne wykonywane w gabinecie:
  1. Diagnoza osobowości ( badanie cech osobowości i badanie temperamentu lub w kierunku zaburzeń osobowości )– wykonywane są liczne kwestionariuszowe testy osobowości takie jak MMPI-2, SCID-II, EPQ-R, NEO-PI-R, FCZ-KT
  2. Diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego – określanie poziomu inteligencji ogólnej. Wykonywane są WAIS-R oraz TMK- Test Matryc Ravena
  3. Diagnoza neuropsychologiczna – to badanie służące ocenie funkcji poznawczych. Skierowane jest do osób z chorobami neurologicznymi (np. udary, guzy mózgu, urazy mózgu) lub po przebytych w/w chorobach neurologicznych oraz do osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, orientacji przestrzennej.
    Na badanie neuropsychologiczne składa się najczęściej wywiad kliniczny oraz dobór odpowiednich testów neuropsychologicznych. Testy, które są wykonywane to m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Kolorowy Test Połączeń, Test Płynności Figuralnej Ruffa, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Minimental, podtesty z WAISR
  4. Diagnozę zburzeń psychicznych : m.in. SCID-I, MMPI-2

Badanie psychologiczne kończy się omówieniem wyników uzyskanych przez osobę badaną. Na życzenie osoby badanej wystawiona zostaje opinia/ orzeczenie.