Interwencja kryzysowej

inwrwencaj-kryzysowa

Kryzys jest stanem który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, poczuciem bezradności, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Osoba znajdująca się w kryzysie nie widzi możliwości poradzenia sobie. Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie oraz pomocy w odzyskaniu zdolności samodzielnego opanowania sytuacji.