Kontakt

Gabinet Psychoterapii

i Diagnozy Psychologicznej

Aleksandra Młynarczyk

ul. Polna 78

95-200 Pabianice

Tel : 694 105 955

e-mail: kontakt@gabinetpsychoterapiidiagnozy.pl

                              Godziny otwarcia :  poniedziałek 15:00 – 19:00, wtorek 15:00 – 19:00, środa 08:00 – 16:00, czwartek 14:00 – 19:00

Spotkania odbywają się po uprzedniej rejestracji. Jeżeli nie odbieram prawdopodobnie jestem w trakcie spotkania. W tym przypadku proszę o wiadomość sms – skontaktuję się w najbliższym możliwym terminie.

    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej„RODO”, informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gabinet Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej z siedzibą przy ul. Polna 78, w Pabianicach (95-200), tel : 694105955, adres e-mail: kontakt@gabineta.ayz.pl

    Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez Gabinet Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. Dane osobowe mogą być powierzone przez Administratora podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz administratora np. w związku z usługą hostingu, oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do odpowiedzi na Państwa pytanie. Może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@gabineta.ayz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Nie zostaną przesłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.