Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej,zmiany rozwojowej.
W przeciwieństwie do psychoterapii poradnictwo stanowi krótką relację z psychologiem, nastawioną na zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

  1. diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką nie radzi sobie osoba zgłaszająca się o pomoc
  2. określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  3. poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  4. wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach