Rozwój osobisty

rozwoj
Pomoc psychologiczna kierowana do osób, które doświadczają trudności w relacjach wywołanych m. in. kryzysami w związku (brak porozumienia, rosnąca niechęć), brakiem asertywności, nieśmiałością, niską samooceną lub przeżywają kryzysy i trudności osobiste spowodowane utratą pracy, problemami materialnymi, rozwodem, utratą bliskiej osoby.